Skip to main content

Magazijnen

Dankzij nieuw opgeleverde magazijnen voldoen de opslagruimtes aan de nieuwste eisen van onze klanten, huidige normen en regelgeving. Tevens zijn we hiermee klaar voor verdere groei in de toekomst.
De magazijnen beschikken onder meer over PGS15 / CPR15 en een milieuvergunning, waardoor wij voor u vrijwel alle milieu kritische stoffen kunnen opslaan. Daarnaast hebben wij de opslagruimtes zó laten bouwen dat we verschillende typen klanten kunnen bedienen en producten kunnen opslaan. Denk aan bunkers, gescheiden compartimenten, loodsen met en zonder tussenmuren waardoor wij gevoelige of reukgevoelige producten en producten met speciale behandelingsmethoden of -eisen optimaal kunnen opslaan.

Megajoule 1-5
4791 RX Klundert

Oostelijke Randweg 20-24
4782 PZ Moerdijk

Logistic Boulevard 13
4791 VC Klundert

Davisstraat 10
3199 MA Maasvlakte Rotterdam

Bosporusstraat 51
3199 LJ Maasvlakte Rotterdam